Meta Program NLP

Meta Program NLP

Anda ingin meningkatkan bagaimana anda berkomunikasi dengan diri sendiri dan orang lain? Nilai intrinsik menunjukkan diri mereka sebagai corak dalam apa yang anda katakan, bagaimana anda mengatakan ia, dan apa yang kamu lakukan. Pengaturcaraan Linguistik neuro (NLP) menggelarkan ia sebagai nilai-nilai intrinsik, meta-program. Anda boleh fikirkan setiap metaprogam sebagai tingkah laku yang pelbagai dan kecenderungan berdasarkan apa yang anda nilai. Kunci sebenar adalah untuk memberi perhatian untuk tahu di mana nilai intrinsik yang menyekat anda, dan untuk menggunakan meta-progams untuk membantu anda meningkatkan keberkesanan anda dengan orang lain. Di Brilliant NLP: David Molden dan Pat Hutchinson menulis mengenai beberapa yang paling biasa NLP meta-program.

 • Jika anda mengikuti Towards Program, anda akan melalu keseronokan. Anda tetapkan matlamat dengan mudah dan kerap mencipta matlamat baru untuk diri anda sendiri. Jika anda mempunyai Away Program, anda fokus kepada melarikan diri daripada kesakitan dan mengelak risiko. Anda harus pastikan semuanya selamat sebelum anda teruskan.Towards ProgramKelebihan – pemikiran ke hadapan, berorientasikan matlamat, tenaga positif dan berdgerak kehadapan.
  Kelemahan – mungkin akan terikat dengan terlalu banyak inisiatif dalam satu-satu masa, boleh dianggap sebagai ‘gung-ho; mempunyai kecenderungan untuk meninggalkan perkara-perkara yang belum selesai.
 • Options and ProceduresJika anda mempunyai Program Pilihan, anda suka mempunyai pilihan dalam hidup anda. Jika anda mempunyai Prosedur Program, anda ingin memiliki ritual dan rutin untuk mengikuti untuk menjadi berkesan.Options ProgramKelebihan – meneroka banyak pilihan dan menyediakan seseorang dengan pilihan; gembira untuk menguji dan melanggar peraturan.
  Kelemahan – boleh berlengah-lengah dan mengelak daripada membuat keputusan sehingga dipaksa untuk berbuat demikian oleh keadaan; sangat baik pada membuat tekaan.Procedures ProgramKelebihan – sangat cekap; baik dengan pentadbiran berasaskan peraturan; akan mengikut kepada perkara yang dipersetujui.
  Kelemahan – prosedur boleh menjadi lebih penting daripada kerja yang perlu dilakukan; teruk dalam birokrasi dan terhalang.
 • In-Time and Thru-TimeJika anda mempunyai In-Time Program, anda tinggal “dalam masa ini”, tidak perlu bimbang tentang apa yang datang seterusnya.Anda terlibat sepenuhnya pada masa kini dan anda menghargai setiap masa. Jika anda mempunyai Thru-Time Program, anda menghabiskan masa anda merancang dan memastikan anda tidak lewat untuk mesyuarat. Kelekaan anda dengan merancang masa depan anda atau menganalisis masa lepas boleh menghalang anda daripada tumpuan kepada perkara yang di dalam genggaman.In-Time ProgramKelebihan – boleh menumpukan perhatian kepada tugas, emosi dan mental focus dalam setiap aktiviti dan setiap pengalaman.
  Kelemahan – kerap lewat dan boleh memberi gambaran tidak bimbang tentang timekeeping; boleh terlibat dalam banyak perkara melalui lampiran.Thru-Time ProgramKelebihan – perancang yang baik dan penjaga masa.
  Kelemahan – boleh memberi gambaran tidak terlibat dalam aktiviti semasa; pada masa, dan penjadualan aktiviti, boleh menjadi lebih penting daripada aktiviti diri mereka sendiri.
 • Internal Frame of Reference and External Frame of ReferenceJika anda mempunyai Internal Frame of Reference Program, secara tidak lansung anda akan tahu apabila anda telah melakukan kerja yang baik dan anda akan mahu untuk menyelesaikan semua masalah anda sendiri. Anda akan mahu untuk menyelesaikan semua masalah anda sendiri. Anda akan sering meminta nasihat daripada orang lain. Anda membuat keputusan anda sendiri melalui pertimbangan, perasaan dan pendapat. Jika anda mempunyai External Frame of Reference Program, anda mengukur diri terhadap maklum balas dari orang lain. Apabila berhadapan dengan cabaran, anda akan mencari fakta, bukti, nasihat dan pendapat daripada orang sumber dan lain-lain.Internal Frame of Reference ProgramKelebihan – boleh terus bermotivasi walaupun menerima maklum balas sedikit atau pujian.
  Kelemahan – piawaian dalaman boleh mengatasi, dan kadang-kadang membatalkan keluar, luaran keterangan; akan mengabaikan bukti, fakta, dan nasihat yang baik dari orang lain.External Frame of Reference ProgramKelebihan – akan membuat keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang konkrit, atau mungkin hanya ‘berasa baik’ faktor selagi ia datang dari sumber luaran; dapat memberikan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang dan membantu orang lain.
  Kelemahan – akan merasa tertekan apabilamendapat tindak balas luaran yang sedikit. Memerlukan maklum balas yang kerap mengenai prestasi untuk membuat kemajuan yang baik; akan ragu-ragu jika terdapat kekurangan maklum balas.
 • Self and OthersJika anda mempunyai Self Program, anda bercakap dari segi “Saya” dan “Apa yang di dalamnya untuk saya?” Anda percaya bahawa orang lain mampu menjaga diri mereka sendiri. Anda membantu diri anda untuk minum kopi, menolak ketika beratur di trafik, mengambil coklat terakhir dan meletakkan diri anda terlebih dahulu apabila membuat keputusan. Jika anda mempunyai Others Program, anda menghabiskan banyak masa membuat semua orang lain selesa dan gembira dan mungkin mengabaikan keperluan diri sendiri dan kemahuan.Self ProgramKelebihan – menjaga diri sendiri dan sangat berdikari; mengelakkan terlibat dalam masalah orang lain.
  Kelemahan – tidak melahirkan semangat berpasukan yang baik dan kadang-kadang boleh dilihat sebagai angkuh dan tida ambil peduli.Others ProgramKelebihan – memainkan peranan yang baik dalam pasukan seperti prihatin tentang keprluan ahli pasukan yang lain; dan begitu juga mepunyai sikap ambil berat.
  Kelemahan – akan menderita sendiri kerana melebihkan orang lain daripada diri sendiri boleh dianggap sebagai tidak menentu kerana banyak keputusan berdasarkan apa yang dicadangkan orang lain dan bagaimana mereka mungkin bertindak balas; menganggap kebajikan pasukan untuk menjadi lebih penting daripada menyelesaikan sesuatu pekerjaan.
 • Detail dan GlobalDetail Program Jika anda mempunyai Detail Program, anda akan bimbang tentang situasi tertentu. Perbualan anda terasa lama dan lari dari untuk meliputi semua perkara. Walaupun memberi tumpuan kepada butir-butir anda kadang-kadang lupa tujuan keseluruhan. Jika anda mempunyai Global Program, anda melihat situasi dari gambar yang lebih besar dan bercakap dalam istilah umum mengelakkan terlalu terperinci. Dalam perbualan anda akan bergerak kepada topic yang lain semasa membincangkan butiran.Kelebihan – sangat selesa bekerja dengan butir-butir dan cemerlang pada mengesan kesilapan kecil; mengatasi permasalahannya sangat baik dengan dokumen besar dan kesan kecil.
  Kelemahan – boleh buntubuntu dan tidak gembira, walaupun tujuan tersebut mungkin telah berubah; boleh dianggap sebagai pendantic atau fasitious.Global ProgramKelebihan – membuat strategi yang baik atau pencipta konsep; boleh menjana idea-idea yang besar.
  Kelemahan – mungkin muncul kebuntuan; mungkin merasa tidak selesa mengendalikan perbualan terperinci; kecewa dengan butir-butir boleh menyebabkan idea-idea yang terlalu banyak dan pelaksanaan yang sedikit.
 • Feeling and ThinkingJika anda mempunyai Feeling Program, anda akan memberi respon kepada pelbagai situasi. Jika anda ada Thinking Program , anda mengambil pendekatan pragmatik dan pendekatan yang logik kepada situasi manakala selebihnya emosi berkembar.Feeling ProgramKelebihan – mengambil kira perasaan orang lain dalam membuat keputusan.
  Kelemahan – boleh muncul emotif, orang lain mungkin berhati-hati dalam membangkitkan respon terlebih emosi.Thinking ProgramKelebihan – keputusan dibuat berdasarkan fakta logik, dan penilaian.
  Kelemahan – boleh muncul untuk menjadi dingin dan tidak berperasaan; mungkin tidak mempertimbangkan perasaan orang lain sebelum bercakap dan bertindak.
 • Sameness and DifferenceJika anda mempunyai Sameness Program, anda akan menjana pemahaman dengan mencari persamaan dengan pengalaman sebelumnya. Pengulangan tidak mempengaruhi anda, ia menanamkan keselesaan dan kebiasaan.Sameness ProgramKelebihan – boleh bergantung kepada untuk melengkapkan aktiviti yang berulang-ulang berjaya.
  Kelemahan – boleh dianggap sebagai seorang yang tidak berani menyahut cabaran oleh orang lain; mungkin tidak bersedia untuk mencuba perkara baru walaupun mereka boleh memberi manfaat.Difference ProgramKelebihan – gembira untuk mencuba idea-idea baru dan konsep; mendapat banyak pengalaman yang berbeza dalam kehidupan.
  Kelemahan – kadang-kadang mewujudkan perubahan demi mewujudkan perubahan; tidak memahami konsep “jika ia berfungsi jangan betolkan ia”; kekurangan kestabilan.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *